XS Vietlott POWER 6/55 Ngày 03/11/2022 Kỳ quay #00797

XS Vietlott POWER 655 Ngay 01112022 Ky quay 00796 - XS Vietlott POWER 6/55 Ngày 03/11/2022 Kỳ quay #00797

Kết quả quay số mở thưởng POWER 6/55
Kỳ quay thưởng #00797, ngày 03/11/2022

081324282933|49

“Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự”
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *