XS Vietlott BINGO18 Ngày 05/11/2022 Kỳ quay #0005412

XS Vietlott BINGO18 Ngay 04112022 Ky quay 0005339 - XS Vietlott BINGO18 Ngày 05/11/2022 Kỳ quay #0005412

Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng Chọn số 1 Kết quả quay số có một số 1 12.000 Kết quả quay số có hai số 1 20.000 ( Số lượng: 11 ) Kết quả quay số có ba số 1 30.000 Chọn số 2 Kết quả quay số có một số 2 12.000 Kết quả quay số có hai số 2 20.000 Kết quả quay số có ba số 2 30.000 Chọn số 3 Kết quả quay số có một số 3 12.000 Kết quả quay số có hai số 3 20.000 Kết quả quay số có ba số 3 30.000 Chọn số 4 Kết quả quay số có một số 4 12.000 Kết quả quay số có hai số 4 20.000 Kết quả quay số có ba số 4 30.000 Chọn số 5 Kết quả quay số có một số 5 12.000 Kết quả quay số có hai số 5 20.000 Kết quả quay số có ba số 5 30.000 Chọn số 6 Kết quả quay số có một số 6 12.000 ( Số lượng: 3 ) Kết quả quay số có hai số 6 20.000 Kết quả quay số có ba số 6 30.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *